Eye of the Future by Tomas Penc
Oko budoucnosti

Nerezová ocel, barva pro automobilové karoserie, beton, 11 x 2,2 x 1 metrů, 2019/2020

Tato permanentní plastika byla vytvořena za pomoci počítačového 3D softwaru a principů anamorfózy a je jemnou metaforou poznání, racionálního uvažování, lidských schopností a Svatého Columba, patrona této základní školy. Socha se skládá z pěti samostatně stojících tvarů a betonové základní desky. Pokud je divák nepozoruje z předem určeného místa, kde se tvary sestaví do zamýšleného obrazce, rozpadnou se na jednotllivé části a změní se ve vizuální hádanku.

Vítězný návrh soutěže realizovaný a dokončený v roce 2020 v programu Per Cent for Art (Procento pro umění) - iniciativy irské vlády, kde musí od roku 1978 všechny stavby financované z veřejných prostředků alokovat jedno procento svého rozpočtu na umělecké dílo. Plastika se nachází v Irsku na pozemku chlapecké základní školy Svatého Columba ve čtvrti Douglas ve městě Cork.