Tomas Penc - Charged with Deception, anamorphic light installation with neon, mild steel, custom 3D prints, approx. 5 x 2 x 2 meters, 2022
Obvinění z podvodu

Alfred University, USA | prosinec 2021

Anamorfická světelná instalace s neonem, měkká ocel, 3D tisk, elektronické součástky, přibližně 5 x 2 x 2 metrů

Anamorfóza - záměrné zkreslení perpektivy, kde jednotlivé části utvářejí požadovaný složený tvar, pokud jej divák pozoruje z konkrétního předem určeného místa.

Dílo vzniklo v roce 2021 během magisterského studia umění na Alfred University, New York, USA.